Healthcare

Nedostatek některých zdravotnických produktů a léků může být následkem špatného plánování výroby či nesprávné predikce prodeje. My vytváříme aplikace, ze kterých mohou farmaceutické společnosti čerpat důležité informace pro svá klíčová rozhodnutí, například porovnávat prodeje oproti plánům ze systému IMS i z pohledu  vlastního firemního controllingu, sledovat plnění v rámci časového horizontu či vyhodnocovat regionální úspěšnost.

I zdravotní pojišťovny zpracovávají obrovské množství dat a Qlik je proto schopným pomocníkem. Pomáhá  s analýzou dat pojištěnců a preskripcí léků. Zdrojová data umí čerpat z SQL databází, cvs, xml, txt nebo ze SAPu.

Mezi naše reference patří:

  • Bayer
  • Zentiva
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra