Bayer

Zkvalitnění vývoje a podpory aplikací ve společnosti Bayer

Pro zajištění lepšího řízení firmy je dnes nezbytností nejen samotné řešení Business Intelligence, ale i ověřený dodavatel. Díky tomu je možno se soustředit na samotné řízení firmy a neřešit běžnou servisní rutinu, o kterou se tento certifikovaný dodavatel umí postarat, stejně jako o rozvoj řešení.

Charakteristika zákazníka

Bayer AG je významná německá agrochemická a farmaceutická akciová společnost založená roku 1863 ve městě Barmen. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem chemikálií a humánních i veterinárních léčiv.

Výchozí situace zákazníka

Zákazník provozuje Business Intelligence řešení v prostředí QlikView. Do roku 2016 si zajišťoval návrh a podporu QlikView aplikací vlastními silami. Poté se rozhodl veškerý rozvoj a support týkající se BI řešení svěřit do rukou certifikovaného dodavatele Qlik technologií, společnosti Komix. Požadavkem zákazníka bylo zajistit kromě standardní technické podpory na bázi SLA také konzistentní vývoj aplikace, která slouží jako podpora business oddělení Bayer v Česku i na Slovensku.

Oblast: Podpora procesů Bayer, controlling.

Cíl: Zkvalitnění vývoje a podpory aplikací.

Naše řešení

Řešení využívá prostředí QlikView. Poskytování služeb probíhalo v několika krocích. Nejprve jsme provedli ověření funkčnosti aplikace a následnou stabilizaci pro zajištění budoucí podpory. V dalším kroku jsme začali rozšiřovat aplikaci o nové funkcionality.

Aplikace slouží na podporu byznysu divize Crop Science, která zodpovídá za přípravky pro ochranu rostlin v zemědělství. Řešení poskytuje informace o zákaznících a distributorech, dále o prodejích, tržbách, produktech, zobrazuje aktuální stav zásob jednotlivých přípravků a umožňuje napříč jejich vyhodnocování ve vzájemných korelacích. Aplikace je používána pravidelně na denní bázi.

V dalších letech postupně dochází k rozšiřování funkcionality řešení.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Bayer CZ i Bayer SK nyní používají QlikView aplikaci, u které je zajištěn kvalitní a dlouhodobý rozvoj. Aplikace slouží jako základ pro operativní i manažerské řízení.

Další rozvoj

Rozšiřování funkcionality řešení a jeho optimalizace.

Vyjádření

„Oceňujeme flexibilitu a know-how KOMIX konzultantů při návrhu a realizaci konfigurace QlikView tak, aby vždy vyhovovala veškerým našim požadavkům.

QlikView BI řešení nám poskytuje jak konsolidovaná data potřebná pro strategická rozhodnutí, tak na druhé straně umožňuje analyzovat rozpad dat na potřebnou míru detailů. To vše v uživatelsky přívětivém prostředí s přehlednou vizualizací dat“ … IT oddělení společnosti BAYER

Klient:

Bayer s.r.o.

Poskytnutá řešení:

  • Datová analýza a reporting
  • Business Intelligence nové generace - QlikView a Qlik Sense