Robotika propojená s BI

Naše řešení propojuje téma klasické Business Intelligence v podání Qlik Sense spolu s robotikou zastoupenou technologií UiPath. Jedná se o "Demokratizační platformu pro chytrou dodavatelsko-odběratelskou síť".

Kde všude ji využít?

Platforma představuje možnost okamžitého kontaktu v oblasti B2B pro uživatele, kteří nechtějí z jakéhokoliv důvodu investovat vysoké peníze do robustních řešení; stačí jim pouze email, webový prohlížeč a koncové zařízení v podobě mobilu nebo tabletu. Řešení představuje síť mezi potenciálním dodavatelem a odběratelem v aktuální okamžik, kdy vzniká na jedné ze stran aktuální potřeba.

Jak to celé funguje?

Celé řešení kombinuje BI na úrovni zpracování dat a jejich prezentaci spolu s robotikou, která je schopna příšlušná data kolektovat. Roboti dokážou napodobit mnoho činností lidských uživatelů softwaru. V podstatě lze uvažovat takové procesy, které se velmi často opakující a jsou založeny na jasných pravidlech.

Platforma pomůže v situaci kdy dochází zásoba a je třeba ji akutně vyřešit. V platformní síti se potkávají dodavatelé a odběratelé podle skutečné potřeby v reálném čase tak, aby došlo k naplnění potřeby odběratele hned. Dodavatel tak může dodat i do míst, ke kterým by se standardně nedostal.