Ochrana osobních údajů

Komix bere ohled na vaše soukromí. Komix vám tyto informace poskytuje proto, abychom vás informovali o našem chování s ohledem k soukromí vašich údajů, kdykoliv navštěvujete webové stránky Komix nebo Analyzyareporting.

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti KOMIX s.r.o. se týká smluvních partnerů a dodavatelů, uchazečů o zaměstnání a dalších subjektů údajů v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou produktů a služeb.

Informace o zpracování osobních údajů poskytuje detailní informace o konkrétních činnostech zpracování osobních údajů včetně účelů zpracování, zdrojů, ze kterých jsou získány, jak je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Více: pdf dokument Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce

KOMIX s.r.o., IČO: 47117087

sídlo Praha 5, Drtinova 467/2a, PSČ 150 00

Společnost je registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 12440 (dále jen „správce“)

ID datové schránky: 8sqgaah

Telefon: +420 257 288 211

E-mail: gdpr@komix.cz

www: https://www.komix.cz/

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.