PRAKAB

Nástroj QlikView pomáhá řídit výrobu v nadnárodní skupině SKB

K důsledkům globalizace patří spojování podniků z různých zemí do kapitálových nadnárodních skupin. Řádově větší rozměr podnikání znamená výzvu pro manažery: pro jejich rozhodování již nestačí přímá zkušenost „ z terénu“, jak tomu bylo doposud v prostředí podniku střední velikosti s dlouhou tradicí, kde se všichni znali navzájem; mnohem více se musí orientovat v datech a číslech. K tomu je však třeba mít k dispozici nástroj, který zajistí sběr dat na jedno místo a umožní se na ně podívat požadovaným pohledem. To vše rychle a bez nutnosti zapojení programátorů. Není to tak jednoduché, jak se zdá.

Charakteristika zákazníka

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., výrobce energetických a telekomunikačních kabelů, je členem skupiny SKB, vlastněné rakouskou společností SKB Industrieholding GmbH. Společnost PRAKAB působí na evropském trhu jako výrobní centrum skupiny.

Historie výroby kabelů v této společnosti, sídlící v Praze – Hostivaři sahá již do roku 1921. V roce 1992 se stává součástí skupiny SKB. Dnes je moderním průmyslovým závodem s více než 31.000 m² výrobních ploch, 360 zaměstnanci a patří k nejdůležitějším ve svém oboru.

Skupina SKB má výrobní závod i na Slovensku v Nitře a v Kyjevě, na Ukrajině, v posledních letech udržuje stálou expanzi.

Výchozí situace zákazníka

Růst podniku i celé skupiny v posledním desetiletí (2005 – ustavení skupiny SKB a vybudování závodu na Slovensku, 2007 – výstavba nových výrobních hal v Praze, 2008 – nová výrobní zařízení podstatně zvyšující výrobní kapacity) zvýšilo potřebnost kvality podkladů pro rozhodování vedení pražské společnosti i celé skupiny v Rakousku. Jedním z opatření vedoucí k tomuto cíli byl záměr vybudovat manažerský informační systém, zpracovávající zejména data z výroby a prodeje. V květnu 2011 vypsala tedy pražská společnost výběrové řízení na řešení BI – MIS pro celou skupinu SKB.

Naše řešení

Řešení společnosti KOMIX vycházelo z úspěšného postupu v jiných podobných případech: unikátní vlastnosti produktu QlikView nám umožnily velmi rychle pro zákazníka vyvinout a v praxi nasadit pilotní řešení, které bylo v listopadu 2011 vyzkoušeno ve společnosti PRAKAB, kdy na serveru společnosti PRAKAB byly umístěny 3 pilotní aplikace pro 3 podnikové skupiny. Pilotní projekt byl úspěšný, a to i v náročných podmínkách postupně se vyvíjejícího zadání.

Poté, kdy se uživatelé mohli konkrétně seznámit s výhodami tohoto pilotního řešení, následoval návrh optimálního licenčního modelu pro celou skupinu, dále roll-out řešení oblasti PRODEJ na celou skupinu SKB Industrieholding, obsahující mj. lokalizaci v ČR, Rakousku i na Slovensku. Součástí projektu byla i migrace historických dat za poslední 3 roky.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Provozní aplikace zákazníka získala díky této manažerské nadstavbě velkou hodnotu i pro vedení společnosti, neboť nyní umožňovala hodnocení prodejů dle období, prodejců, zákazníků, druhu výrobků i nákladů na vstupní materiál a stavu skladů.

Projekt byl pro zákazníka zajímavý také z toho pohledu, že cestou jednotlivých konkrétních kroků takto získal komplexní jednotné řešení pro celou nadnárodní skupinu (smluvním partnerem dodavatele byla od počátku mateřská společnost v Rakousku).

Realizovaný projekt se zaměřil na zpracování dat z výrobního provozního systému, tj. na sledování výroby, prodejů, pohybů materiálu, polotovarů a hotového zboží ve skladech. Vedení společnosti předběžně schválilo rozšíření záběru MIS i na oblasti účetnictví, logistiky, atd.; realizaci těchto vizí v současné době blokují vysoké ceny vstupních surovin (kovy) i další zákonitosti hospodářského cyklu odvětví.

O řešení promluvil i jednatel společnosti Prakab Ing. Jaroslav Krňák ve videoreferenci.

Klient:

PRAKAB Pražská kabelovna, s.r.o.