Internet of Things

Práce s daty je pro svět internetu věcí typická. Spojujeme data sebraná v reálném čase z čidel s daty z ostatních oblastí a přinášíme tak nový pohled na svět pro řešení v energetice, pojišťovnictví, zdravotnictví nebo průmyslu.

V prostředí kanceláří i dalších pracovišť lze zprovoznit enviromentální komponentu vyvinutou v Qlik Sense, díky které lze vyhodnotit klíčové ukazatele a zlepšit tak prostředí pracoviště, zvýšit výkon pracovníků, ekonomiku projektů a snížit zbytečně neefektivní náklady provozu.

Mezi hlavní sledované ukazatele enviromentální komponenty patří:

  • koncentrace CO2 v prostředí,
  • teplota okolí,
  • vlhkost vzduchu,
  • další IoT čidla.

Výstupem jsou jednoduché a přehledné dashboardy s daty z měření IoT čidel spojenými a vyhodnocenými zároveň s daty z finančního reportingu a expertních znalostí z medicínských studií o vlivu enviromentálního prostředí na lidský organismus a jeho výkonnost. Na základě toho pak lze provést optimalizaci prostředí tak, aby zaměstnanci pracovali v prostředí, které je pro lidskou koncentraci a výkon klíčové.