Government

Ve státní správě jsou nejrůznější analýzy základem veškerých rozhodnutí. Probíhají na denní bázi, ale s Qlikem jsou snadné a rychlé. Jejich vyhotovení trvá jen několik minut. Bez problémů umí realizovat i zcela specifické požadavky podle zadání. Díky Qliku vytváříme i aplikace, které vyhodnocují data tak, aby sloužila jako reporty pro prezentace činnosti různých institucí.

Například v případě programu Zelená úsporám pro Státní fond životního prostředí jsme řešili velmi specifický požadavek na předdefinované sestavy nutné pro vykazování, které ale musejí být dostatečně pružné, aby bezchybně fungovaly při ad hoc dotazech. České správě sociálního zabezpečení zase pomáháme zpracovávat velké datové objemy ve spojení se samoobslužným ad hoc dotazováním, kdy jedním klikem získají vizuálně bohaté interaktivní grafy nebo tabulky.

Mezi naše reference patří: 

  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Státní fond životního prostředí