Globus

Nasazení QlikView ve společnosti GLOBUS Česká republika

Společnost Globus je jedna z mála tzv. rodinných společností. Byla založena v roce 1828 v německém městě St. Wendel jako malý obchod se smíšeným zbožím. V roce 1966 byl otevřen první supermarket již se jménem Globus a v současné době existuje více než 40 hypermarketů Globus v Německu, České republice a Rusku. Společnost v současné době řídí Thomas Bruch, který patří do páté generace zakladatelů této společnosti. V České republice je v současné době otevřeno 14 hypermarketů Globus a další jsou v plánu.

Nevyhovující řešení volalo po změně

Manažerský informační systém, který Globus využíval, byl dodán externí společností již před řadou let a byl založen na statických excelových výkazech publikovaných v rámci webového prostředí. On-line reportovací systém mohl využívat pouze omezený počet dimenzí a mnoho rozhodovacích procesů tak bylo založeno na ne zcela shodných výstupech, některé reporty nebyly dostupné vůbec a mnohé byly vytvářeny manuálním kopírováním výstupů z různých systémů do excelových tabulek.

Z těchto důvodů se začali pracovníci Globusu ČR rozhlížet po novém řešení, které by lépe splňovalo jejich analytické a reportovací požadavky. V roce 2008 se zúčastnili prezentace Business Intelligence (BI) nástroje QlikView, založeném na patentované technologii in-memory analýzy, a zaujala je možnost integrace dat ze všech prostředí, která jsou ve společnosti Globus využívána i velmi rychlé odezvy na libovolně položené dotazy. Využili proto nabídku pracovníků společnosti KOMIX, partnera společnosti Qlik (dodavatele nástroje QlikView), na vytvoření prototypové aplikace. Cílem bylo ověření deklarovaných vlastností nástroje QlikView na aplikaci nazvané „Vyhodnocení akčních prodejů“ z dat, která byla uložena v databázích Oracle a MS SQL i excelových souborech. Toto řešení bylo vytvořeno během necelých tří dnů a plně potvrdilo nejen očekávané možnosti integrace dat a rychlost odezev, ale i vysokou efektivitu vývoje nových řešení, přičemž takto generované reporty byly na pravidelných poradách hodnoceny jako velice přínosné.

Snadná a rychlá implementace

Na základě dosažených výsledků se proto společnost Globus ČR rozhodla pro nákup licencí QlikView pro své pracovníky v ústředí společnosti i jednotlivých hypermarketech a do dvou měsíců po tomto rozhodnutí byl systém QlikView instalován v serverové konfiguraci na nově zakoupeném hardware. I zde se projevila efektivita zvoleného řešení, protože vlastní server pracuje na 64 bitové architektuře s operačním systémem Microsoft Windows a požadavkem pro většinu pracovišť je pouze webový prohlížeč.

Společnost KOMIX současně poskytla pracovníkům firmy Globus ČR kompletní školení v rozsahu tří dnů. To obsahuje dvě části. První z nich, která se nazývá Developer, je zaměřena na postupy a techniky, jak získávat příslušná data z rozličných datových zdrojů a na vytvoření datového modelu v prostředí QlikView. V další části (tzv. Designer) jsou posluchači vyškoleni jak na základě definovaného datového modelu vytvářet příslušná řešení formou tabulek, grafů či tiskových výstupů a jak využívat bohatou vestavěnou funkcionalitu. Převážná většina uživatelů využívá takto připravená řešení k analýzám a reportování příslušných oblastí a tito uživatelé již byli pouze velice rychle zaškoleni do používání a ovládání tohoto nástroje.

Okamžité přínosy

Přínosy využívání QlikView ve společnosti Globus ČR se objevily téměř okamžitě. Doba realizace analýz jednotlivých prodejů (například jaké výrobky, od kdy do kdy na skladě, za jakou cenu a kde, jaké jsou měsíční obraty či jaký je aktuální stav zásob,...) se zkrátila z několika hodin, či několika desítek hodin řádově na minuty, přičemž všichni uživatelé mají stejná data, se kterými mohou dále pracovat a hlouběji analyzovat. 
 
Vývoj a rozvoj dalších aplikací, mezi které patří například Vývoj prodejních akcí, ABC analýza skupin sortimentu, Přehledy stavu skladů, Přehledy prodejů zboží od jednotlivých dodavatelů a další již realizují pracovníci firmy Globus ČR zcela samostatně. Odborníci ze společnosti KOMIX jim poskytují technickou podporu a případné konzultace o využití dalších funkcí v nových verzích licencí QlikView.