GeoQlik

GeoQlik - obchodní data na mapách

GeoQlik je jedinečná geografická aplikace, která umožňuje zobrazení a práci s daty v dynamických mapách, a to přímo v prostředí QlikView. Chcete na první pohled vědět, jaké jsou aktuální prodeje na jednotlivých pobočkách v České republice? Jak se vyvíjely v čase? V jakém regionu se nejvíce prodává váš vlajkový produkt? A kde naopak prodeje upadají? Díky aplikaci GeoQlik je přístup k informacím ještě snadnější a rychlejší.

GEO-Business Intelligence – mapy, které dávají datům smysl

GeoQlik je geolokační rozšíření pro QlikView, které umožňuje propojení, zobrazení a následně i analýzu dat v dynamických mapách různých formátů, a to přímo v prostředí QlikView. Uživatelům tak poskytuje ještě přehlednější způsob zobrazení a práci s obchodními daty a stává se cenným nástrojem v rozhodovacím procesu.

GeoQlik spolupracuje se systémy:

  • Normalizované GIS formáty: Shape, PostGIS, Oracle Spatial, Oracle Locator...
  • Esri prostorové databáze
  • Google Maps a OpenStreetMap
  • další GIS služby.

Více než 80 % vašich dat z informačních systémů může být zobrazeno přehledně na mapě. Dejte datům smysl a podpořte včasné rozhodování.