Financial Reporting

Naše řešení v oblasti finančního reportingu nabízí komplexní řešení problematiky finančního controllingu pro management firem. Zahrnuje v první řadě pohled na ekonomickou stránku věci pro reálný prodej a plánovaný prodej společností. Obsahuje velké množství ukazatelů KPIs z oblasti nutné pro finanční řízení, dále pak základní i manažerské výkazy, rozvahu a výsledovku, či výkaz cashflow.

To vše je možné obohatit what-if analýzou, kterou prostředí Qlik Sense podporuje, a modifikovat tak na základě proměnné vybrané finanční toky a řídit svoje finance v takřka reálném čase. Řešení zastřešujeme do jednoho celkového koncepčního řešení na jednom místě za použití platformy Qlik. Ta nabízí rychlé a interaktivní propojení jednotlivých oblastí tak, aby měl koncový uživatel k dispozici fakta o svém podnikání a to v čase, který je jednotný a de facto okamžitý, čímž pomáháme nastavit výrobním podnikům konkurenční výhodu v moderním a uživatelsky přívětivém řešení.

Mezi naše reference patří: 

  • Porsche Česká republika s.r.o.
  • Zenit, spol. s r.o.