Qlik miluje QlikView

17.02.2016

Ohlašujeme novou verzi QlikView NPrinting 17 a QlikView Governance Dashboard 2.0. Více zajímavých informací naleznete pod tímto odkazem.

Představujeme QlikView NPrinting 17 & QlikView Governance Dashboard 2.0.