Den ochrany osobních údajů - 28.1.

28.01.2018

Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat. Stalo se tak již v roce 1981.

Cílem této úmluvy, na jejímž základě se později v ČR ustanovil Zákon o ochraně osobních údajů, je zaručit každé osobě na území kterékoliv smluvní strany, bez ohledu na její národnost či místo jejího pobytu, právo na soukromý život.

Dnešní technologie umožňují shromažďovat mnohem více osobních údajů o tom, kde se lidé pohybují (mýtné, mobilní telefony, MHD, čipové karty) a co dělají (kamery, sledování na Internetu, platební karty, sčítání lidu). Kde to připadá v úvahu, tyto prostředky by vůbec nemělo být možné zneužít ke sledování.

Při přijetí Úmluvy o ochraně osob v roce 1981 ve Štrasburku, snad jen skutečné vizionáře napadlo, jak moc automatizované to zpracování dat a osobních údajů v relativně blízké budoucnosti bude, a možná že i ti jsou nyní překvapeni.

V roce 2018 je tento významný den o to důležitější, protože 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů označované zkratkou GDPR, které výrazně změní pravidla zpracování a zvýší ochranu osobních údajů a týká se všech firem, institucí i jednotlivců, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje.

Loňský rok byl, co se týká přípravy důležitý, ale jde se do finále a již za necelé 4 měsíce bude nové nařízení v platnosti. Všichni budou muset být s jeho požadavky v souladu.

Jarní úklid tak bude tak letos důležitější než kdy jindy a bude jej potřebné zaměřit také na osobní údaje. Pořádek v osobních údajích, smazání a skartování všech nepotřebných záznamů obsahující osobní údaje a skartace všech nepotřebných dokumentů obsahující osobní údaje usnadní všem být v souladu s požadavky GDPR.

Více o GDPR.

Autor: Jirka Feřtek