Co je nového v release Qlik Sense April 2020?

22.04.2020

A je tu další série novinek z rodiny Qlik. Na jaká vylepšení se můžete těšit  v aktuální verzi Qlik Sense April 2020?  

Vizualizace a dashboardy:

  • Nový typ grafu Org Chart (zobrazení organizačních schémat se stromovou strukturou)
  • Vylepšení v kontingenční tabulce (možnost uložit sbalené/rozbalené/polorozbalené objekty)
  • Custumizace popisků typu „tooltip“
  • KPI šablony a jejich vylepšení

Práce v Qlik Sense:

  • Nové možnosti pro Qlik Sense Enterprise SAAS licencování
  • Vylepšené vyhledávání v tabulkách (zmrazení sloupečku nebo vyhledávání pomocí URL)
  • Akce na záložku (možnost nastavit triggery na jednotlivé záložky)
  • Sdílení bookmarků v publikované aplikaci (např. v emailu nebo Slacku)
  • Zjednodušené přepínání v navigačním menu mezi záložkami pro Data, Analytics a Storytelling

Více informací ke shlédnutí najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ryFLBCFele8